Потърси ме жена, която месеци наред преживяваше натрапливости /обсесии/ и понякога изпълняваше различни компулсии /ритуали/, обхващащи най-различни сфери от живота й. С цел яснота, посочвам значението на всеки от двата термина. Натрапливостите представляват натрапливи мисли, идеи или образи, които са нежелани, но въпреки волята на човека нахлуват в ума му периодично и провокират силно вътрешно напрежение и тревожност. Те могат да бъдат най-различни – за замърсяване и болест, сексуални, аморални, за спестяване, за симетрия и ред и т.н.

Компулсиите /ритуалите/ са поведения, които обикновено се развиват вследствие на обсесиите – като механизъм за справяне, начин за защита от обсесиите или по-точно от страховете, които провокират обсесиите. Чрез тях се осигурява временно намаляване на тревожността. Човекът чувства, че трябва да ги извърши, въпреки че осъзнава тяхната излишност, но не може да устои на иначе преживяваната силна тревожност и затова го прави.

За съжаление хората често се срамуват от симптомите на състоянието, прикриват се дори от близките и това им пречи да потърсят помощ от психолог. Други пък търсят и намират конкретни техники, които неприлагани правилно и от компетентно лице, просто се превръщат в част от проблема и вместо да го разрешават, само го затвърждават.

Въпреки че осъзнаваше тяхната ирационалност, клиентката ми не можеше да се справи със своите обсесии и компулсии, а те продължаваха да пречат на нормалното й функциониране, като често я тласкаха към пълно изтощение. Основните преживявани обсесии бяха свързани със страх да не нарани голямото си дете и по-малкото си бебе, ужас от микроби, замърсяване и от неизлечими болести. За да се „защити“ от обсесиите си, прилагаше ритуали, чрез които маниакално се грижеше за хигиената, четеше за лечение на болести в интернет и скриваше почти всички остри предмети от стаята на децата, за да не ги нарани, като наред с това се обвиняваше и за това, че е лоша майка, защото изобщо допуска такива мисли в главата си спрямо нейните най-обичани същества.

В усилието си да помогнат, нейни приятели и колеги я бяха посъветвали да потиска тези мисли, да бяга от