Според мен ефективното справяне с тревожните разстройства изисква прилагането на всеобхватен подход за възстановяване и не може да се ограничи до изолираното третиране единствено на физиологични или психологични причини. За пълното и трайно възстановяване е необходимо прилагането на цял набор от стратегии за въздействие на няколко различни нива – биологично, поведенческо, емоционално, мисловно, междуличностно и дори в някаква степен духовно. Причините за възникване на тревожно разстройство много рядко се свеждат до една единствена такава, а най-често са комбинация между различни фактори. Именно поради това, въздействието върху всички тях, чрез прилагането на разнообразни методи и подходи, води до успешното и трайно възстановяване и изграждане на функционални и адаптивни стратегии за справяне. Ако се работи само върху симптомите или с една от причините, резултатите често са нетрайни, а рискът от рецидив – висок. Поради тези причини в работата си използвам цялостен подход.

В цялостния подход психологическото консултиране е част от пътя. Само част. В нея ще се видите, опознаете и ще осъзнаете, че зад симптоми като световъртеж, сърцебиене, треперене, гадене и по-силните пристъпи на паника стоят психика, емоции и характерови вярвания, до които ще се научите да имате достъп и владеете с осъзнаване, приемане и променено отношение. Процесът на това осъзнаване не е само говорене, а включва и активна работа със самите симптоми – разгадаване на посланията им, виждане към какво в характера водят, което се постига чрез разнообразни методи и техники, избрани и прилагани съобразно спецификата на всеки отделен случай. Отношението към случващото се променя от механично и жертвено в съзнателно и учебно. Осъзнават се взаимодействията между тяло и психика.

В това е и смисълът на психологическото консултиране – да помага на страдащото и нуждаещо се от подкрепа, разбиране и приемане човешко същество, за което често консултантът е последната възможност. Защото се касае за най-деликатното, уязвимото и финото – човешката душа. Поради това, въз основа на знанията и опита ми, работя с ефективни методи за постигане на така търсения баланс. Но те сами по себе си са безполезни, ако отсрещната страна не пожелае да прояви отговорност и грижа към себе си и да ги прилага в живота си. В тази връзка, мотивацията на клиента е от изключителна важност за тяхното успешно реализиране. Защото, образно казано, терапевтът показва пътя и отваря вратата. Но минаването през нея зависи от нас.