Поставянето на граници в междуличностното общуване е изключително важно. Те показват къде свършваме ние и започват другите. Благодарение на тях можем да развием стабилна самооценка, която ефективно отблъсква нападки и упреци от другите и утвърждава себе си, като същевременно ни държи отворено за близост. В противен случай позволяваме да бъдем определяни от съгласно мненията и стандартите на останалите, а идентичността ни се размива.

Благодарение на нашите граници можем да живеем през ценностите си, да отстояваме себе си и развиваме пълноценни взаимоотношения. За да ги поставим, се изисква кураж, постоянство и готовност за справяне с конфликти. Това означава, че трябва да сме наясно със собствените си потребности, интереси и намерения, да ги дефинираме за себе си, да живеем според тях и да ги защитаваме. Необходимо е обаче и да отстояваме тези наши лични приоритети пред другите. Трябва да сме наясно какво е поносимо за нас, кое можем и искаме да толерираме и какво не. Ние самите носим отговорността за това да се чувстваме добре. И това включва заемане на ясна позиция и защитаването и.

Твърде често очакваме другите да знаят къде е пределът на нашите граници. Това е невъзможно, без ние самите да им го покажем. Затова можете да дефинирате ясно какво искате, но се дръжте учтиво, с уважение и разбиране и изслушвайте другия човек спокойно.

Не е необходимо границите да бъдат едни и същи. Те могат да са гъвкави, в зависимост от това от какво имате нужда в момента и в какъв тип взаимоотношения участвате.

Да, пътят към изграждането на своеобразни граници е труден, но помнете, че всяко усилие в настоящия момент ще бъде възнаградено в бъдеще.

Много хора бъркат поставянето на здрави граници със заемането на една враждебна нагласа и позиция спрямо другите, като по този начин са убедени, че се отстояват успешно. Това е далеч от истината и в повечето случаи въобще не е задължително поставянето им да се случва по този начин. Именно поради това, в хода на психологическото консултиране можем да разберем как да се отучим от старите навици и модели, които вече не ни вършат работа и сме разпознали като токсични, както и по какъв начин да усвоим нови такива, което води към създаването на автентични връзки – първо с нас самите, а след това и с другите хора.