В зависимост от спецификата на конкретния случай, понякога, в началото на консултациите, е необходимо да бъдат проведени определени медицински изследвания, свързани с конкретни физиологични оплаквания на клиентите. Това е необходимо, за да се установи от какво са провокирани същите и как рефлектират върху състоянието на психиката. В тази връзка, част от клиентите ме молят за съдействие, свързано с препоръки и координати на лекар, на когото имам доверие и ще извърши необходимото, а те ще си спестят значителен ресурс от време и усилия, свързани с търсене на специалисти, записване на часове и чакане.

При други пък се налага консултация с психиатър – най-често при необходимостта от успореден прием на антидепресанти, на фона на провеждано от мен психологическо консултиране. Тъй като аз не съм лекар, а психолог, нямам право да изписвам медикаменти.

В тази връзка, работя в сътрудничество с двама лекари, от които имам всеобхватни наблюдения и изключително положителна обратна връзка. Единият от тях е общопрактикуващ лекар с над 30 години клиничен опит и задълбочени познания в различни области на медицината. Другият е психиатър с около 40 години психиатричен клиничен опит. Общото между двамата е, че „горят“ в работата си, прилагат ефективни и работещи методи и постигат отлични резултати. Умишлено не споменавам имената им, за да избегна рекламата, защото не това е целта ми. В никакъв случай не твърдя, че те са единствени или пък че задължително трябва да бъдат посещавани. Просто ги препоръчвам, когато бъда помолен за това, с цел съдействие и улеснение на процеса по справяне, показвайки от кого имам солидни лични наблюдения и положителна обратна връзка от други хора. По този начин често се спестява значителен период от време, свързан с търсенето и откриването на подходящ специалист, на когото можем да се доверим.

Вярвам, че при съчетание на мисъл, усет към иновациите, редовни обучения и анализ на грешките и провалите, крайният резултат може да бъде изграждането на един авторитет във всяка съответна област и специалност.