ПСИХОЛОГИЯ

Начало » ПСИХОЛОГИЯ
22 03, 2023

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО КОНСУЛТИРАНЕ

март 22nd, 2023|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

Дали процесът на консултиране ще бъде успешен, или не, зависи от множество фактори. Те са различни за всеки отделен случай и човек, но все пак съществуват и някои общи критерии по които може да се направи оценка. И така, успешното консултиране зависи от: Клиента. Тук се включват негови характерови [...]

12 02, 2023

ПРОЦЕСЪТ НА КОНСУЛТИРАНЕ

февруари 12th, 2023|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

Когато се свързват с мен, част от клиентите се интересуват как точно протичат консултативните сесии и каква ще бъде структурата им. Макар че това е индивидуално и съобразено с конкретния казус, поставените цели и избора на прилаганите подходи, все пак съществува и обща рамка, която ще очертая съвсем накратко, [...]

5 02, 2023

МИТОВЕ, ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ПОГРЕШНИ ВЯРВАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГА И ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТИРАНЕ

февруари 5th, 2023|Категория: Без категория, ПСИХОЛОГИЯ|

В процеса на работа съм срещал най-различни твърдения, свързани с дейността на психолозите. Поради това, в настоящата статия реших да опиша най-честите от тях и да посоча защо същите не са верни, аргументирайки позицията си с конкретни факти. Считам, че това би било полезно както на четящите, [...]

17 01, 2023

КАК ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ МОЖЕ ДА ВРЕДИ?

януари 17th, 2023|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

През последните години все по-голяма популярност добива така нареченото „позитивно мислене”. Когато имаме проблем, отвсякъде чуваме препоръки да мислим позитивно, слагайки розовите очила и вярвайки, че така всичко щяло да се оправи. Ако става въпрос за наши незадоволени потребности пък сме уверявани, че можем да имаме всичко, стига само да [...]

26 12, 2022

ГРУПОВОТО КОНСУЛТИРАНЕ – СЪЩНОСТ, ПОЛЗИ, НЕДОСТАТЪЦИ, НЕОБХОДИМИ ПРЕДПОСТАВКИ

декември 26th, 2022|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

I. СЪЩНОСТ И ПОЛЗИ НА ГРУПОВАТА РАБОТА В хода на психологическото консултиране може да се работи както индивидуално, така и групово. Характерно за нас, хората, е че сме социални същества, а едни от базовите ни потребности са от общуване, принадлежност, социална валидация и включване. Поради това казваме, че средата, в [...]

14 08, 2022

МОТИВАЦИЯТА НА КЛИЕНТА

август 14th, 2022|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

При работата си с клиенти отделям голямо внимание върху нивото на тяхната мотивация. Това е така, тъй като тя е едно от най-важните условия за постигане на поставените терапевтични цели, свързани с упорита и систематична работа, довеждаща до ефективна промяна. Защото психологът ни показва вратата, вход към целта ни, [...]

6 08, 2022

ТЕРАПЕВТИЧНА ВРЪЗКА И ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ КЛИЕНТ И ПСИХОЛОГ

август 6th, 2022|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

След като човек реши, че има нужда от психотерапия, идва моментът да избере и терапевта, с когото ще работи. Предвид факта, че в хода на терапията ще бъдат споделяни дискомфортни преживявания, мисли и усещания, най-удачният вариант е да бъде намерен терапевт, с когото се чувствате комфортно. В тази връзка, [...]

4 08, 2022

ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ

август 4th, 2022|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с възникването и разпространението на COVID-19, онлайн консултирането доби още по-голяма популярност. Както в много други области на живота, използването на интернет технологии в психотерапията прави услугите по-близки и достъпни, предоставяйки редица предимства, предназначени да улеснят комуникацията. Накратко, те са следните: ● Позната домашна [...]

Go to Top