ПСИХОЛОГИЯ

Начало » ПСИХОЛОГИЯ
1 03, 2024

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА И СТАНДАРТИ НА РАБОТА

01.03.2024|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

В процеса на работата си с хора винаги съм се стремял да предоставям качествена услуга. А за мен тя е неизменно свързана и с придържането към определени етични правила и стандарти. Поради това създадох собствени такива, чиито принципи са в основата на работата ми клиенти и са важна предпоставка [...]

5 10, 2023

ПИСМЕНО КОНСУЛТИРАНЕ

05.10.2023|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

Знаете ли, че в ерата на съвременните комуникации се увеличава търсенето и на писменото консултиране. То не изключва консултация на живо, а е нейна разновидност, тъй като психологическото консултиране е вид комуникация между клиент и консултант, при която последният използва специфични техники за постигане на предварително заявената цел. Няма [...]

21 09, 2023

ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

21.09.2023|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

В заобикалящата ни среда съществуват ситуации, в които е необходимо предприемането на конкретни мерки и действия, свързани с поставяне под запрещение и принудително лечение на определени лица. Поради това посветих настоящата статия на случаите, в които това се налага и начинът, по който се осъществява. Кога се налага поставяне [...]

22 03, 2023

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕШНО КОНСУЛТИРАНЕ

22.03.2023|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

Дали процесът на консултиране ще бъде успешен, или не, зависи от множество фактори. Те са различни за всеки отделен случай и човек, но все пак съществуват и някои общи критерии по които може да се направи оценка. И така, успешното консултиране зависи от: Клиента. Тук се включват негови характерови [...]

12 02, 2023

ПРОЦЕСЪТ НА КОНСУЛТИРАНЕ

12.02.2023|Категория: ПСИХОЛОГИЯ|

Когато се свързват с мен, част от клиентите се интересуват как точно протичат консултативните сесии и каква ще бъде структурата им. Макар че това е индивидуално и съобразено с конкретния казус, поставените цели и избора на прилаганите подходи, все пак съществува и об