След като засегнах темите, посветени на защитното вкопчване в децата, приемането на чуждо дете и раждането на дете и влиянието му върху връзката, съвсем закономерно е и да приведа пример за качествената йерархия от приоритети и ценности, която дава шанс на семейната система да бъде здрава. Защото всеки има своето важно място в това степенуване. А когато системата е разбъркана и не е спазена, се стига до срив в партньорската субсистема или смесване между партньорската и детската в едни неспецифични роли със скъпо струващи последствия на нарушена йерархия.

Каква е здравата йерархия при мъжа:

На първо място е личността на самия мъж, тъй като тя включва мъжа като индивид с присъщите му духовни качества. Второ, професионалното развитие, даващо гориво за реализирането и на партньорство. На трето място е партньорката и едва тогава децата. Защо жената е преди децата? Защото когато отношенията между родителите са здрави, детето също се чувства добре, тъй като децата „попиват“ личния пример, а не толкова думите. Когато двамата родители се обичат, детето също се чувства обичано. Защо работата е на първо място при мъжа? Защото още от еволюционно ниво, без нея няма здрава мотивация, отговорност и условия за създаване на семейство. Когато мъжът работи и влага усилия в развитието си, пали огъня на мотивацията си, която се разпростира генерално и върху отношенията му с жената. Тогава той прави необходимото за нея, воден от амбицията, която жената, поставила го високо, му дава. Когато мъжът напредва кариерно, или поне опитва всичко възможно да го прави, това показва, че той притежава качества да живее целеустремено, смело и автентично, да се изправя пред предизвикателства, развива и действа към цел. Всичко това пък води до култивиране на необходимите за това качества – мъжественост, дисциплина, сила на характера и компетентност, вместо абдикация от трудностите. Това са качества, които дават сигурност и опора на жената, семейството и връзката, като същевременно по силата на личния пример развиват самооценка, амбиция и самостоятелност и у децата. Разбира се, тук не говорим за болно вкопчване в кариерата и пренебрегване на семейството като средство за задоволяване на нездрави психични динамики.

Каква е здравата йерархия при жената:

На първо място е личността на самата жена, тъй като тя включва жената като индивид с присъщите й духовни качества. След това е съпругът и партньорството. Чак на трето място се нареждат децата. След мъжа. Защото уважаван ли е мъжът, нещата са наред и с децата. Професионалната реализация тук е едва на четвърто място. Това е така поради естествената функция на жената, свързана с раждане на децат