Нашият белязан от стрес обществен живот води до все по-широкото разпространение на тревожните разстройства. Обществените условия в по-широк мащаб, като икономическата криза, динамичният начин на живот, неравенството в доходите, политическите неуредици, ядреното въоръжаване, несигурността, нарастващото замърсяване на околната среда и климатичните изменения, както и по-непосредствените проблеми със здравната система и сложните междуличностни отношения правят времената, в които живеем, извънредно стресови. Всичко това води до хроничното трупане на кумулативен стрес.

За щастие, съществуват съвременни и ефективни способи за справяне на с тревожността и тревожните разстройства.

Посредством психологическото консултиране се осигурява достатъчен набор от способи за справяне с тревожността във всевъзможните форми, в които би могла да се прояви тя.