С мен се свърза жена на средна възраст, която преживяваше състояние, свързано с травматично и неприятно стискане на зъбите. То се появяваше предимно в нощните часове, но в определени ситуации се случваше и през деня. Това е оплакване, известно още като бруксизъм. На свой ред той пък води до проявата на “tooth attrition”, което на разговорен език означава изтриване или износване на зъбите, вследствие от вредния навик да се стискат и трият. То често се случва при хора, които преживяват стресови ситуации. Възможно е да се прояви и при спортисти поради полаганите от тях усилия. Няма да описвам всички вредни стоматологични последствия, настъпващи вследствие на дълго преживявано подобно състояние. За тях всеки може да се информира и сам, а потърпевшите ги познават твърде добре. Идеята на настоящата статия е да разберем причините, които в случая стояха зад външното му проявление.

Ясно е, че едни от основните фактори за проява на бруксизъм са силният стрес и напрежение, потискането на гняв и яд, темпераментна натура и т.н. Това знание обаче не е достатъчно, за да се справим с проблема. Беше необходимо да разберем защо го има, откъде и как се поражда и по каква причина се отразява именно по този начин на конкретния човек. Осъзнаването на всичко това би могло да доведе до неговото овладяване.

След събирането на максимално количество информация за житейската сфера на клиентката разбрах, че тя е подложена на огромно натоварване, с което искаше да се справи на всяка цена, без оглед на последствията. Искаше да контролира всичко, не търпеше и най-малките грешки и постоянно изискваше още и още от себе си. Беше направила няколко инвестиции и безжалостно изстискваше себе си до краен предел. Бруксизмът сякаш говореше вместо нея – „Искам „да захапя“ живота си, да издържа, но ме е страх, че не издържам, че ми идва твърде много и затова несъзнавано стискам зъби още повече.“

Това обяснява и фактът защо състоянието продължаваше, въпреки че стоматологът беше изработил специална гума, наподобяваща шина, целяща да предпази меките тъкани и да намали скърцането.

При наличието на