При oбсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) човекът изпитва непрекъсната нужда да проверява дадени неща отново и отново по няколко пъти, като например дали е заключил апартамента или е спрял печката. Характерен е страхът от заразяване, нараняване на любими хора, миене на ръцете по много пъти, броене на предмети и т.н.

ОКР се поддържа от редица причини. Една от тях е, че факторите, довели до появата на натрапливостите, продължават да съществуват. От решаващо значение за поддържането на OКР е формираният порочен или омагьосан кръг. Той се изразява в следното: Натрапливите мисли първоначално са напълно нормални и се срещат при много хора. Те стават проблемни когато човек започне да им приписва заплашително значение, т.е. когато тези мисли се свързват с потенциална опасност.

В тези случаи това тълкуване води до страх и безпокойство и засегнатият изпитва силна нужда да направи нещо: „Трябва да проверя това, в противен случай ще се случи нещо лошо и аз ще съм виновен!“. Контролиращото действие води до краткосрочно успокоение. В същото време то също е сигнал, че тълкуването на мисълта като опасна е била уместна: „Добре че погледнах отново, кой знае какво би станало иначе!“. По този начин възниква порочен кръг, който поддържа натрапливостите и трябва да бъде прекъснат по време на терапията, тъй като това е една от нейните най-важни задачи.

Ако възникнат натрапливи мисли, които имат съдържание, което предизвиква чувство за вина, порочният кръг обикновено изглежда така: конкретната мисъл се интерпретира като опасна. Засегнатият смята тази мисъл за правилна, в резултат на което се опитва да я избегне. Понякога това е последвано от умствен ритуал (броене, молене или други действия.). В резултат на тези контролиращи и неутрализиращи действия и мисли, натрапливите мисли стават не по-малко, а повече!

Другият компонент от ОКР са натрапливите действия. Те включват изпълнението на определени ритуали, свързани с подреждане и сортиране. Засегнатите подреждат и сортират дрехи или предмети според стриктно определени правила, нерядко по няколко часа на ден.

Най-честата форма на натрапливо действие е контролирането. Засегнатите напр. не могат да излязат от жилището си, без да са проверили няколко пъти дали ютията е изключена, или лампата е загасена. Те контролират многократно, често в една и съща последователност, което може да отнеме значителен период от време. Това е много изтощително и рефлектира пряко върху качеството на всички останали дейности.

Друго най-често натрапливо действие е принудителното миене и почистване. Засегнатите прекарват часове наред в миене на ръце или къпане. Те се гнусят от мръсотия и се ужасяват от бактерии и нечистотии.

Общото за всички натрапливи действия и ритуали е намаляването на страха и тревожността докато биват изпълнявани. Опасното тук е, че тези ритуали намаляват страха само за момента, докато дойде следващата ситуация, която предизвиква страх и когато пак трябва да се изпълни този ритуал на неутрализиране на страха. В дългосрочен план натрапливите действия водят до покачване и генерализиране на страха, т.е. ситуациите, предизвикващи страх, стават все повече и  времето за тяхното неутрализиране – все по-дълго.

В случай, че имате близък, преживяващ ОКР, не се опитвайте да му повлиявате чрез оказване на натиск. Не мислете, че той реализира поведението си напук на Вас или че не сте достатъчно важен за него. Имайте предвид, че не можете да прогоните натрапливостите, ако се опитвате рационално да ги аргументирате. Самите потърпевши в повечето случаи осъзнават в достатъчна степен ирационалността на мислите, но не могат да се избавят от тях. Не изпълнявайте безусловно ритуалите, които изискват от вас страдащите от ОКР, тъй като това води до моментно облекчение и дългосрочно усложнение. Във всички останали области от живота, незасегнати от натрапливостите, общувайте нормално със засегнатия. Помогнете му да не губи връзка с живота.

В преобладаващата част от случаите засегнатите не могат да се справят сами. Поради това, в хода на психологическото консултиране могат да бъдат проследени различните закономерности и причинно-следствени връзки, свързани с конкретните психични наличности, стоящи зад обсесиите и компулсиите. Усвояват се умения, благодарение на които се прекъсва гореспоменатият порочен кръг и се помага на страдащия да намери начин да възвърне своите нормални модели на функциониране. В повечето случаи това отнема по-дълъг период от време. Но дали не си струва на фона на алтернативата от доживотно страдание и бъдещи усложнения?