ВИДОВЕ ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА

Тревожните разстройства включват набор от свързани ментални състояния: генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство, социална фобия, агорафобия, дереализация и деперсонализация и  специфични фобии.

Безпокойството, тревогата и стресът са част от живота на повечето хора днес. Но простото преживяване на тревожност или стрес само по себе си не означава, че се нуждаете от професионална помощ или имате тревожно разстройство. Всъщност, тревожността е необходим предупредителен сигнал за опасна или трудна ситуация. Без безпокойство нямаше да можем да предвидим трудностите и да се подготвим за тях.

Тревожността се превръща в разстройство, когато симптомите станат хронични, пречат на ежедневието ни и способността ни да функционираме. Общото между всички тревожни разстройства е, че са свързани с емоционалното състояние на тревога, което се появява в ситуации на неопределена опасност и очакване на неприятно събитие, обикновено придружено с телесни симптоми (сърцебиене, потене, треперене, сухота в устата, топка в стомаха и т.н.).

Между понятията страх, фобия и тревожност съществува разлика.

Страхът е напълно нормален начин едно живо същество да оцелее във враждебната природа. За нас обаче, страховете могат да бъдат много абстрактни. Страхът от обвързване е свързан със всички съзнателни или несъзнателни конотации, натоварващи с негативно значение думата „връзка”. Страхът да не се разоря е много логичен, на пръв поглед, но той също е продукт на много лични мотиви, които нямат универсално обяснение.

Тревожността е много по-честа причина да се потърси психотерапевт, защото на моменти тя може да стане демобилизараща. Най-натоварващото при нея е, че тя има всички физиологични измерения на страха, но няма конкретен обект. Тревожният индивид живее в непрекъснато състояние на страх, без да знае от какво се страхува.

Фобията е интересен феномен, при който целият този страх и тревожност се съсредоточават върху един обект, който няма как да ни нарани. Тя е опит на съзнанието да се справи с чувството за тревога като му даде форма.

Страхът е свързан с реална заплаха, докато тревогата произтича от неизвестна или слабо определена опасност. Например страхът от смъртта е по-вероятно да приеме формата на тревожност, отколкото на специфичен страх. Тревожността се отнася и за емоционални състояния като съмнение, отегчение, вътрешен конфликт, разочарование и срам.

Видове тревожни състояния:

  • Фобии – повтарящи се ирационални страхови обектни реакции, които биват провокирани само от определени ситуации или обекти. Придружени са с желание за избягване на обектите, дейностите или ситуациите, които провокират реакциите или ужас и силни телесни реакции на страх при наличието на такива стимули. Самата мисъл за поява на страховата ситуация обичайно поражда силна тревожност.
  • Социална тревожност – страх от критично отношение от страна на други хора или от мнението им, което води до избягване на определени ситуации или дори на социални контакти. Често се съпровожда от понижена самооценка и силни телесни симптоми като потене, треперене, изчервяване, свиване на стомаха. Понякога хората със социална тревожност организират целия си живот и дейности така че да избегнат въпросните провокиращи тревожност ситуации и в известен смисъл подчиняват съществуването си на този ирационален страх от негативна оценка и критика.
  • Паническо