ТРЕВОЖНОСТ

Начало » ТРЕВОЖНОСТ
10 05, 2024

ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРЕВОЖНОСТ И ФИЗИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

10.05.2024|Категория: ТРЕВОЖНОСТ|

Различните видове тревожни разстройства предизвикват множество симптоми на физиологично, поведенческо и психологическо ниво. Причините за тях са отделни за всеки човек. Поради това, в хода на психологическото консултиране използваме комплексен подход, който е адаптиран за спецификата на индивидуалния казус. В настоящата статия ще разгледам единствено случаи, при които симптомите [...]

16 10, 2023

ДРАЗНЕНЕ ОТ КОНКРЕТНИ ЗВУЦИ – МЛЯСКАНЕ, СЪРБАНЕ, ХРУПАНЕ И ДРУГИ

16.10.2023|Категория: ТРЕВОЖНОСТ|

В днешната статия ще разгледам едно състояние, което преживяват много хора, но голяма част от тях не го признават поради срам, невъзможност за разбиране от околните или страх, че ще ги помислят за странни. То се нарича мизофония и означава свръхчувствителност към определени звуци и дразнене от тях. Какво [...]

3 05, 2023

ПСИХИАТРИЧЕН ГЕНЕТИЧЕН ТЕСТ И РОЛЯТА МУ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА

03.05.2023|Категория: ТРЕВОЖНОСТ|

С напредъка на медицината все по-голяма популярност добиват и фармакогенетичните тестове в сферата на психиатрията. Те показват как гените на всеки отделен пациент си взаимодействат с дадени медикаменти и какъв може да бъде очакваният ефект. Чрез специфична информация за пациента, основана на генетични характеристики, тестовете спомагат за прилагането на [...]

7 10, 2022

ВЛИЯНИЕ НА СПОРТА ВЪРХУ ТРЕВОЖНОСТТА

07.10.2022|Категория: ТРЕВОЖНОСТ|

Вероятно, четейки настоящата статия, ще се запитате какво общо има спортът с изпитването на тревожност. Допирните точки са следните: 1. В предходни публикации вече изясних механизма на отделянето на стресови хормони при изпитването на тревожност или получаването на паническа атака. Един от тях е адреналинът, който се отделя от [...]