Какво представлява бърнаутът и какви са причините за него? 

Той се проявява вследствие на дълго влагани усилия, продължителен стрес и трудности, в които използваме много повече ресурс, отколкото възстановяваме, т.е не „презареждаме батериите си“. Протича с усещания на изтощение, хронична умора, ниска мотивация, безнадеждност, претрупаност. Ако не бъдат взети мерки навреме, човек губи работоспособност задълго, вследствие на което има нужда от продължително възстановяване чрез подходящи интервенции. Бърнаут синдромът може да възникне не само по отношение на работния процес, но и в личния живот.

Какви са признаците на прегаряне? 

При всеки човек те могат да бъдат различни. Но общите са, че започваме да не изпитваме достатъчно позитивни емоции, чувство на прогрес и очакване на нещо по-добро спрямо работата или дейностите в живота ни. Бързо се обезсърчаваме и нямаме желание да влагаме усилия. Така организмът ни показва, че е необходимо да променим дадени обстоятелства от настоящата си действителност – подхода си, натовареността, рамката на възприятие или начинанията, за да постигаме целите си и преживяваме чувство на удовлетвореност и напредък.

Допринасящи фактори: 

 • Липсата на смисъл и полза от текущите ни дейности. Това демотивира, обезсърчава и ни прави по-неустойчиви на стрес
 • Недостатъчна или некачествена почивка, която да ни възстанови и зареди. Тук е важно да се има предвид, че тя не означава пълна пасивност, при която не правим нищо, а осигуряване на зареждащи и здравословни преживявания
 • Пренебрегване на личните нужди и сигнали на тялото, фокус в негативното, липса на балансираност на възприятията
 • Нездравословен начин на живот
 • Липса са умения за ефективно управление на стреса
 • Перфекционизъм

Как да избегнем бърнаута? 

 • Чрез наличие на цел и смисъл. Ако това, което правим в момента, не е свързано с нашите планове и желания, можем да разделим процеса на множество малки цели, които ни движат към прогрес и по-голямата и желана обща цел. Тук следва да имаме предвид, че в почти всяка дейност може да се намери смисъл и полза, ако човек има подходяща перспектива, от която да погледне. Такава може да се придобие в хода на консултирането
 • Като не сме фокусирани само към крайните резултати и постижения, а и към самия процес по тяхното реализиране, при което ставаме по-добри в дейността си, а с това обичайно идват и последващите успехи
 • Ценейки това, което имаме, и наслаждавайки се на онова, което сме постигнали. На този етап то може да ни се струва недостатъчно. Но заслужаваме да се поздравим за вложените усилия и проявената упоритост, защото те са част от личностните ни качества
 • Посредством осигуряване пълноценно взаимодействие с околните и достатъчно разнообразие. В организационен и времеви аспект това не винаги е възможно, но ако човек желае, може да си създаде изключително разнообразен ден, дори седейки вкъщи, или просто комуникирайки с хора, с които се чувства добре
 • С промяна на работната позиция или организацията в нея, междуличностното общуване с колегите, графика или естеството на работа, намаляване на работното натоварване, елиминиране на отговорности или замяната им с други и т.н.
 • Използвайки медитация, прогресивна мускулна релаксация, дихателни техники, спорт
 • Благодарение на психологическото консултиране, в процеса на което прилаганите разнообразни методи и подходи водят до успешното и трайно възстановяване и изграждане на функционални и адаптивни стратегии за справяне. Ако опитваме да се справим сами, или работим само върху симптомите и с една-единствена причина, резултатите често са нетрайни, а рискът от рецидив – висок. Защото сме превъзмогнали моментната ситуация, но не сме „имунизирани“ против възникването на следваща. Поради тези причини е необходимо прилагането на цялостен подход, при който не се справяме само с текущия бърнаут, а и с причините, довели до него.