ПРИЕМ НА МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА

В настоящата публикация ще разгледам един от основните въпроси, свързан с лечението на тревожно-депресивни разстройства, а именно – ползите и негативите от приема на медикаменти. Ще изразя аргументираната си позиция, привеждайки конкретни примери, и ще посоча случаи, в които считам тяхната употреба за уместна. Няма да подмина и някои утвърдени митове, както и негласната война между медикаменти и психотерапия, от която обикновено губят и двете.

Уточнявам, че под „медикаменти“ визирам предимно различните видове антидепресанти, тъй като те са с най-широка употреба. Освен тях, ще обърна внимание и на бензодиазепините /транквилизатори/, седативните медикаменти и антипсихотиците/невролептиците, които в конкретни случаи също имат своя принос в използваната терапевтична стратегия.

Общото в механизма, по който работят антидепресантите, е промяната в нивата на определени невротрансмитери в мозъка или чувствителността на рецепторите, които реагират на тях. Всеки медикамент има за цел да намали или да повиши даден невротрансмитер като серотонин, допамин или норадреналин по един или друг начин, в една или друга комбинация, и с една или друга потентност. Отделните комбинации имат различен ефект и индивидуални странични ефекти.

Едни от основните позитиви и клинични ефекти на антидепресантите са следните:

 • Действат антидепресивно
 • Потискат тревожността
 • Имат обезстращаващ ефект
 • Понижават невротичността
 • Повишават самоувереността, социалността и асертивността

При преживяването на тревожно състояние в човека е налице следната патологична релация между физическия симптом и психичния му статус – появава се симптом, който нарушава рутинната дейност и двигателна прецизност. След това възниква вътрешно напрежение и тревожност и невъзможност за волеви контрол на симптома, от което следва ескалираща тревожност, паник атака и страх от нова паник атака. Повтарянето на цикъла стабилизира все повече порочния кръг, а допълнително създалите се психични абнормности се наместват във всеки един етап от него.

Най-често, в зависимост от индивидуалния отговор, в рамките на поне няколко месеца след започване прием на антидепресанти се забелязват следните благоприятни терапевтични ефекти: първо – подобряването и изчезването на симптомите и обезпечаване изолирането на фобийните настройки на приемащия, което съдейства за наслагващия се акумулативен и антифобиен ефект на медикамента; второ – продължителното лечение цели „забравяне” и обезличаване на проблемните за лицето ситуации, личности, поведенчески модели, конкретизирани и добре познати страхове на индивида; трето – инхибират се поведенческите модели и защитните механизми за съхраняване на страховете, които са сраснали с индивида (страховете са скрити фактори, с които човек се адаптира и постепенно ги приема за свойствени, сякаш не може да живее без тях). Терапевтичната концепция дава възможност за прекъсване на порочната връзка на конкретните и реални страхове на индивида със симптомокомплекса на тревожността. Страховете са основен генератор на повишеното патологично ниво на тревожност във фазата им на непреодолимост – страхова декомпенсация. По този начин се затваря и циклизира порочният кръг страх – тревожност. Отделянето на страха от породената от него тревожност и вегетативна симптоматика на практика неутрализира психичната сила на страха. А един от възможностите за това отделяне е приемът на антидепресанти. Другият е психотерапията.

Негативите са различни при всеки. Те зависят от вида на антидепресанта и индивидуалния отговор на пациента. Сред най-честите са:

 • Притъпена емоционалност
 • Напълняване
 • Спад на сексуалното желание
 • Сънливост, умора, обща депресивност
 • Апатия, разширени зеници, проблеми с концентрацията
 • Други странични ефекти, в зависимост от индивидуалната поносимост

Какви други медикаменти се употребяват?

Бензодиазепини / транквиланти

Бензодиазепин e клас психоактивно вещество, притежаващо анксиолитичен, халюциногенен, седативен и антиконвулсен ефект. Бензодиазепиновите препарати действат върху централната нервна система, намаляват тревожността и паническите пристъпи, както и безсънието. Ефектът им е силно обезстрашаващ. Действат скоро след прием и потискат успешно симптомите на тревожността докато трае ефектът им. Продават се в аптечната мрежа със зелена рецепта, тъй като към тях се развива зависимост. Характерното е, че ако употребявате редовно бензодиазепин, е възможно да развиете толеранс и да ви трябва по-висока доза за постигане на същия ефект. Освен това, при спиране е възможно да имате симптоми на отнемане, съчетани с много силен страх и това да води продължаване на приема им, което завърта порочния кръг.

Като медик