Какво е гневът?

Гневът е емоция, с която се раждаме. Ние го изразяваме още в ранно детство, когато той олицетворява неудовлетворена наша потребност. Изпитваме го и като големи – когато някой постъпва несправедливо с нас. От малки, обаче, ни е повтаряно, че само лошите изразяват гнева си и се тръшкат – „Добрите деца не правят така, нямаш право да правиш това, само лошите хора се държат по този начин!“. С течение на времето тази динамика се превръща в устойчив модел на поведение и отношение спрямо гнева. Така той се преглъща, за да може човекът, който го изпитва, да не се причислява към лошите хора, защото те обикновено са отхвърлени от родители, близки и общество. Затова, ако все пак гневът бъде проявен, той бързо бива последван от самоообвинения как сме могли да постъпим така. Всичко това на свой ред довежда до формиране на чувството на вина. За да се „предпази“ човек от гореизброеното, той започва да потиска гнева си, а това води до редица неблагоприятни психически и физически последствия, за които ще разберем по-долу.

Как се формира гневът?

Гневът възниква заради дума или поведение на друг човек към нас, а това от своя страна предизвиква определена емоция и реакция от наша страна. Ние изпитваме болка от държанието на другите, защото то е в разрез с нашите норми, възприятия и очаквания. Когато не можем да „върнем“ емоцията на човека или да му я обясним, а изберем да я преглътнем и това стане модел на поведение спрямо външния ни свят, то довежда до трупане на пасивна агресия, тъй като гняв, който не е насочен навън, неминуемо се обръща навътре.

Какви са признаците на потиснат гняв?

Най-често хората с неизразен гняв изпитват генерализирана тревожност, психосоматика, автоагресия, депресия и психосоматични симптоми като киселинен рефлукс, световъртеж и замайване, напрежение в шията и горната част на гърба, тензионно главоболие, сърцебиене, високо кръвно налягане. Натрупаният гняв може да се прояви още и като ярост, нетърпение, раздразнение или фрустрация. Той може да засили и нашите фобийни тревоги, да умножи обсесиите и компулсиите или да ни тикне към себеразгромяващи поведения като прекалена самокритичност, преувеличаване на нередностите в живота и омаловажаване на положителното, мрънкане и черногледство, пасивно-агресивно поведение, инертност. Всичко това ни пречи да извличаме наслада от настоящето.

От какво се трупа гневът?

Колкото по-добре познаваме причините, които водят до трупането на гняв, толкова по-успешно можем да ги преодолеем. Основните сред тях са следните: