Много хора не започват връзка, или прекратяват развитието на съществуваща такава, поради страх от задълбочаване на отношенията и преминаване във фазата на сериозните крачки като съвместно съжителство, брак, или раждане на деца. Подобна психична динамика се проявява и в двата пола. Обикновено такъв тип хора не обичат да правят планове за бъдещето и демонстрират противоречиво и необяснимо поведение, като например внезапно оттегляне, особено в ситуации на предстоящо запознанство на семействата и близките, или поводи като годеж или решение за съвместно съжителство. Ако в такъв момент другият партньор също се отдръпне, страховете и защитните реакции на първия се успокояват и той започва да търси контакт. При разговори за близкото и далечно бъдеще, хората със страх от обвързване обикновено отговарят уклончиво – „ще видим”, „има много време дотогава”, „всичко с времето си”, „не мога да кажа отсега” и т.н. При тези хора страхът от провал е по-голям от желанието за връзка. Понякога имат нереалистично високи очаквания към потенциалния партньор. Ако взаимоотношенията започнат да се задълбочават, те се отдалечават и за известно време са недостъпни. Често сменят партньорите си. Обикновено след раздяла бързо се втурват в нова повърхностна и неангажираща връзка. Понякога избират за партньори хора, с които шансът за започване и развитие на сериозна връзка е малък, за да могат да се „подсигурят” срещу евентуално задълбочаване на отношенията.

Причините за такъв страх са комплексни, но обикновено са свързани с ниско или прекалено високо самочувствие, страх от новото, непознатото, приемане на връзката като заплаха за собствената идентичност, страх от провал, разочарование и нараняване, от привързване и загуба, нереалистични очаквания към връзката, недостатъчна емоционална зрялост за справяне с трудности и предизвикателства, предварителна предубеденост и склонност към самосаботиране, преживяно насилие, трудност с поставянето и отстояването на граници.

В такава ситуация е важно да признаете пред себе си, че у вас съществува подобен страх и е възможно в много от случаите той да пречи на нормалното ви функциониране. Бъдете откровени с партньора и му споделете. Така той ще може да прояви нужното търпение и разбиране. Опитайте да разберете откъде идват страховете ви и след това потърсете работещи стратегии с които да им противодействате. Помнете, че вие сте способни да се обвържете. Дори до момента да сте претърпявали провали, това не означава, че в хода на вашето бъдеще не е възможно да имате сериозна и дългосрочна връзка. Вместо това се запитайте как може връзката Ви да проработи следващия път. Развийте самоувереност, тъй като колкото по-стабилно самочувствие имате, на толкова по-малко страхове ще се поддавате.

Ако имате негативен предишен опит, Вие вероятно сте развили нагласата, че не можете да се доверите на никого и че близостта с друг човек може да е прекалено болезнена. Затова много хора след раздяла се затварят емоционално, изграждат стени около себе си и не допускат никого там. Ако нямате чувства и не изпитвате нищо, не можете да бъдете наранени. Но ако не допуснете чувства отново, то тогава не можете да обичате и н