Раждането на дете и свързаните с него емоции са едни от най-силните, които човек може да изпита в своя съзнателен живот. Но често пъти се приема погрешно, че детето винаги е извор единствено на щастие и хубави емоции. Съществуват ситуации, в които при определени обстоятелства, то може да застраши връзката между двамата партньори. Това се случва, когато не е достигната достатъчна степен на зрялост, осъзнаване и отговорност в двамата. Или съществува сериозен дисбаланс в техните приоритети и възприятия, както и неспособност да решават конфликти, отстоявайки градивно своите потребности.

Отношенията в двойката се променят коренно, тъй като детето вече е на преден план. Родителите се хранят, говорят и правят секс по-малко отпреди. Спорят много повече. Контактът с приятелите намалява. Финансовите възможности също. Сексуалният контакт е по-ограничен. Времето за почивка и забавление с приятели се редуцира.

Много голям процент от двойките, които търсят семейна терапия, имат конфликти заради децата. През първите години на детето и в пубертета връзката на родителите е особено застрашена. В началото то се нуждае от много внимание и грижи. Партньорите трябва да разпределят задълженията и да дефинират ролите си наново. Те трябва се откажат от много неща и да променят живота си изцяло. И ако бебето не е лесно за гледане, силите и нервите на родителите много бързо се изтощават. В пубертета пък предизвикателствата са свързани с това как родителите общуват с децата си, които постоянно преминават граници, и колко голям е родителският авторитет.

Вследствие на всичко това най-често мъжът започва да се чувства пренебрегнат. Домакинската работа се увеличава значително, поради което е важна степента, в която той участва в нея. Жената често страда от липса на признание, особено ако се е отказала от професията си заради бебето. Тя се чувства претоварена и оставена сама с всички задължения. Партньорите често изпитват проблеми да се поставят в позицията на другия и да разберат неговата гл