В днешния съвременен свят употребата на наркотици, алкохол и цигари става все по-масова. Статията не цели да осъжда хората, които са направили този избор, а да информира за последствията от него върху менталното здраве. Тя не е ода за морала, а четиво за логичните закономерности, свързани с тяхното използване.

Следва да се има предвид, че всеки случай е индивидуален, но посочените примери касаят масовите хипотези, проведените научни изследвания и видяното в моята практика.  Така например, по отношение на марихуаната съм се сблъсквал с последствията от практически случаи, при които дори само една цигара отключва паническо, тревожно-депресивно, хипохондрично или обсесивно-компулсивно разстройство. Когато пък употребата е системна, рискът от развиване на тревожно състояние нараства значително.

Според проведените проучвания, към марихуаната няма категорично доказана биологична зависимост. За сметка на това пък, имаме силна психична такава. Човек се насочва към нея, защото съзнавано или несъзнавано, чрез опиянението, задоволява психичен дефицит в сферата на радостта, благополучието, любовта, самооценката, доверието в себе си, в стратегиите си за справяне, комуникацията с другите и т.н. А когато след известно време на употреба се осъзнае вредата и прекрати употребата, в човека зейва емоционална „дупка“. Премахната е външната химична патерица, изкуствено компенсираща посочените липси. Затова, въпреки липсата на телесно пристрастяване, съществува силна психична зависимост, която след продължителен прием, не е лесна за преодоляване. Освен това, редовният прием на марихуана взаимодейства пряко положително с развиването на психози, а при системно пушене – и на параноичност и слухови халюцинации.

Редно е да се спомене, че съществуват различни сортове и видове марихуана, които имат индивидуално действие върху отделните хора. Поради това е по-вероятно да бъдат отключени психични проблеми при лица, които са предразположени генетично към тях. Така например, при хора, преживяващи тревожни разстройства и проявяващи определени черти на характера или нервната система, като например силна чувствителност или желание за контрол, близки с психични разстройства или личен опит с такива, тревата има прекалено силен ефект, който умът не може да понесе, а това води до развиването на психично разстройство. По време на нейната употреба, особено за първи път, е възможно тотално да загубите контрол над мисловния си процес и възприятията, което може да бъде много плашещо и да продължи часове наред.