С напредъка на медицината все по-голяма популярност добиват и фармакогенетичните тестове в сферата на психиатрията. Те показват как гените на всеки отделен пациент си взаимодействат с дадени медикаменти и какъв може да бъде очакваният ефект. Чрез специфична информация за пациента, основана на генетични характеристики, тестовете спомагат за прилагането на индивидуален подход при лечението, като предоставят данни за това как се усвояват медикаменти от определени групи, в каква доза ще имат оптимално действие, кои от тях са най-подходящи или пък свързани с повишен риск от проява на странични реакции.

Тестовете са подходящи за пациенти, диагностицирани с депресия, тревожност, биполярно разстройство, обсесивно–компулсивно разстройство, шизофрения, хиперактивност и други и включват изследването на всички видове антидепресанти, анксиолитици, антипсихотици, стабилизатори на настроението, сънотворни, допаминергични стимуланти и някои хранителни добавки. Тези тестове се препоръчват както за пациенти, които не са се повлияли добре от лечението, така и за такива, които все още не са лекувани и им предстои лекарствено лечение.

Тестът се извършва чрез вземане на проба от устната лигавица. Резултатът се тълкува от специалистите в лабораторията, които са провели изследването, съвместно с лекуващия психиатър на пациента, като се взема предвид цялата клинична картина – настоящата симптоматика, предишни приемани медикаменти, съпътстващи заболявания и друга относима информация, която би могла да се отрази на медикаментозното лечение. По този начин се спестява значително време и ресурс, лечението се прецизира, а вероятността да бъде избран грешният медикамент драстично намалява.

Препоръчаните специалисти, с които кабинет за психологическо консултиране „Баланс“ си сътрудничи, могат да окажат съдействие по отношение на цялата процедура, свързана с извършването теста, тълкуването на резултатите от същия и назначаването на конкретно лечение, съобразено както с резултатите от него, така и с клиничната картина на конкретния случай.