В последните години се наблюдава нарастваща тенденция в случаите на домашно насилие. Освен психологическа помощ, в много ситуации клиентите, които са негова жертва, имат необходимост и от оказване на правно съдействие. В подобни тежки моменти хората обикновено нямат енергия и психически ресурс да търсят контакти с юристи, не са запознати с процедурните стъпки или пък просто не знаят към кой надежден специалист да се обърнат. Поради това, в хода на работа често получавам запитвания за препоръки и молба да ги насоча към такъв, тъй като ми имат доверие и са се убедили, че няма да ги подведа.

В тази връзка и за улеснение на своите клиенти, считано от 10.03.2023г., кабинет за психологическо консултиране „Баланс“ стартира сътрудничество и съвместна дейност с опитен и квалифициран адвокат по семейно и наказателно право, който би могъл да окаже правна помощ на жертви, претърпели домашно насилие, както и подкрепа в казусите, свързани с уреждането на семейните отношения, собствеността, брака, отношенията с децата и развода или настаняването на определени лица за принудително лечение. Умишлено не споменавам името му, за да избегна рекламата. Но само ще загатна, че визирам юрист с високи нравствени и професионални качества, водил множество дела с правна сложност и обществена значимост, притежаващ над 20 години юридически стаж в посочените клонове на правото.

Как може да ви бъде полезен той?

1. Ще ви съдейства за разрешаване на въпросите, свързани с издръжка, упражняване на родителски права, имуществени отношения между съпрузите.
2. В случай на физическо или психическо насилие ще установи дали действително инцидентът е акт на насилие по смисъла на закона.
3. Ще ви предостави пълна информация за срока, в който можете да търсите защита, изяснявайки конкретните процедурни стъпки, които ще доведат до търсената защита.
4. Ще изготви цялата документация и ще Ви представлява в съда и пред други държавни органи /например полицията и Агенцията за закрила на детето/, за да отстоявате ефективно правата си.

Благодарение на всичко това ще можете да се справите не само с психологическите, но и с правните последствия от възникналите казуси.