Знаете ли, че в ерата на съвременните комуникации се увеличава търсенето и на писменото консултиране. То не изключва консултация на живо, а е нейна разновидност, тъй като психологическото консултиране е вид комуникация между клиент и консултант, при която последният използва специфични техники за постигане на предварително заявената цел. Няма ограничение как ще бъде осъществена тази комуникация – в кабинета, по телефона, онлайн, с писма и т.н. В зависимост от естеството на заявената проблематика и при определени условия, може да бъде осъществено и писмено консултиране, като то би могло да е както еднократно, така и системно.

Предлаганото от мен писмено консултиране е съобразено изцяло с личността и проблема на клиента. То е толкова специфично, че дори да бъде препратено на друг човек, с цел да му се помогне, това няма как да се случи, тъй като индивидуалността на клиента, използваните подходи и спецификата на конкретния случай са различни. Колкото по-конкретно съобразен е един отговор, толкова по-малко съотносим към друга подобна ситуация става той и затова не би свършил работа на други хора в подобна ситуация.

Както в останалите видове консултиране, така и в писменото също е нужна висока мотивация. Там се работи с анализ, насочване към определени осъзнавания, свързване на точки и поставяне на конкретни задачи между сесиите. Прилагат се различни практически упражнения, методи и техники с подробни указания за тяхното практическо приложение. От тяхното изпълнение се разбира нивото на мотивация на клиента. А тя е нужна. Защото от другата страна на заявените проблеми стоят свободата, развитието и осъзнаването.

В определени аспекти възможностите на писменото консултиране са по-ограничени. Това е така поради липсата на непосредствен контакт и различното място и начин за прилагане на съответните техники. Но въпреки това ползите определено надхвърлят негативите, а постигнатите резултатите също са трайни и ефективно променящи. Така например, при преживяването на една силна социална тревожност от клиентите, когато те са в самото начало на консултирането и все още твърде далеч от реалния досег със страховете им, много от тях първоначално предпочитат именно писмената форма на контакт. Когато вследствие на консултирането натрупат определено ниво на увереност и поне първоначални умения за социално предизвикване и включване, консултирането може да премине и в друга форма – онлайн или на живо.

Другият положителен аспект е свързан с факта, че процесите, започнати по време на консултирането, търпят развитие и най-често един решен проблем с помощта на консултант, води до решаването на още няколко други проблема занапред.

Затова, когато преживявате паник атаки, натрапливи мисли или се страхувате от неизвестното, провала и грешките, вземането на решения, защитаването на правата си, самотата, загубата, старостта, отхвърлянето или пък желаете да се развивате, да придобиете увереност и да се радвате на живота, не се колебайте да заявите писмено консултиране с мен, използвайки формата за контакт на сайта.