Знаете ли, че в ерата на съвременните комуникации се увеличава търсенето и на писменото консултиране. То не изключва консултация на живо, а е нейна разновидност, тъй като психологическото консултиране е вид комуникация между клиент и консултант, при която последният използва специфични техники за постигане на предварително заявената цел. Няма ограничение как ще бъде осъществена тази комуникация – в кабинета, по телефона, онлайн, с писма и т.н. В зависимост от естеството на заявената проблематика и при определени условия, може да бъде осъществено и писмено консултиране, като то би могло да е както еднократно, така и системно.

Предлаганото от мен писмено консултиране е съобразено изцяло с личността и проблема на клиента. То е толкова специфично, че дори да бъде препратено на друг човек, с цел да му се помогне, това няма как да се случи, тъй като индивидуалността на клиента, използваните подходи и спецификата на конкретния случай са различни. Колкото по-конкретно съобразен е един отговор, толкова по-малко съотносим към друга подобна ситуация става той и затова не би свършил работа на други хора в подобна ситуация.

Както в останалите видове консултиране, така и в писменото също е нужна висока мотивация. Там се работи с анализ, насочване към определени осъзнавания, свързване на точки и поставяне на конкретни задачи между сесиите. Прилагат се различни практически упражнения, методи и техники с подробни указания за тяхното практическо приложение. От тяхното изпълнение се разбира нивото на мотивация на клиента. А тя е нужна. Защото от другата страна на заявените проблеми стоят свободата, развитието и осъзнаването.

В определени аспекти възможностите на писменото консултиране са по-ограничени. Това е така поради липсата на непосредствен контакт и различното място и начин за прилагане на съответните техники. Но въпреки това ползите опр