Кабинет „Баланс“ предлага партньорско консултиране на двойки. То може да бъде осъществено както самостоятелно с всеки един от партньорите, така и едновременно с двамата. Често, за да се стигне до необходимостта от такова консултиране, те са били изправени пред конфликти, недоволство, гняв, неудовлетвореност. Това е така, тъй като всеки от нас има своите особености, потребности, предпочитания и предходни преживявания, които неминуемо са рефлектирали и върху днешните ни ценности и убеждения. Когато сме във връзка, ние изразяваме индивидуалните си различия в партньорското взаимоотношение. Не е задължително те да ни правят несъвместими. При тяхното правилно възприемане и отработване, дори могат да обогатят връзката. Но отхвърлянето им, както и неправилното реагиране и последващите обвинения са тези, които водят до конфликти.

Консултациите на двойката са изключително важни и полезни, тъй като в много случаи партньорите просто говорят „на различни езици“. Не могат да заявяват и отстояват градивно своите искания, нито да изразят чувства, мисли и емоции по ефективен и неотбранителен начин. Защото много често не е толкова важно какво точно казваме, а как го казваме. Тези подходи се усвояват и развиват в хода на консултирането. Там се учим как да намерим баланса между това да удовлетворим своите потребности, без това да е за сметка на другия. Разбираме, че той е различен от нас. Намираме начини да удовлетворим неудовлетворени потребности и да водим трудни разговори, за да не остават теми „табу“, които се превръщат в генератор на напрежение и бъдеща база за конфликти.

При много от двойките присъства трудността да говорят ясно, открито и директно за теми, които ги вълнуват или са важни. Или го правят, но враждебно или пасивно-агресивно, което поражда съответните съпротиви и в другия.

Трети пък си казват: „Вече съм във връзка, намерих си удобството и безусловното спокойствие, не е нужно да правя нищо. Ако другият не ме приема, да се изнася!“, поради което и доста връзки се разпадат. Ако нагласата обаче е свързана с това, че ни чака работа, съзнателна, взаимна и смислена, касаеща нашите недостатъци, които ще се проявят във връзката, тогава имаме огромни шансове да се справим с всичко. Така изграждаме доверие, уважение на личните пространства, подкрепа на осъществяването и на двамата, емоционална стабилност.

Неизбежна част от консултирането е и аналитичната работа, при която се търси източникът на проблематиката в когнитивните модели на всеки от участниците, формирани от досегашния му житейски опит. На практика обаче, самото осъзнаване на причините, без реални намерения и действия, свързани с ефективна промяна, не дава почти никакъв резултат. Необходима е когнитивна и поведенческа работа, при която партньорите се научават да избират по-резултатни модели на реакции и поведение, да удържат и управляват фрустрацията и гнева, без това да е на цената на мазохистично потискане, да трансформират реакциите и променят поведението си, да поставят границите си, да планират партньорския процес, разпределят ролите, да правят здрави компромиси, когато е нужно, както и да подобрят комуникационните си умения.

След като са идентифицирани автоматичните мисли, чувства, поведения и придружаващите ги нагласи и правила, се изследват и неадаптивните поведенчески модели, които спомагат за възникването и поддържането на дисфункционалните взаимоотношения.

В хода на консултирането на партньорите се дават домашни работи – поведенчески предписания, експерименти и упражнения, за да започне промяната в хода на общуването им. Учат се да разговарят един с друг в присъствието на консултанта и така успяват да уловят пагубните поведенчески модели на момента, заменяйки ги с по-продуктивни такива. Защото консултирането на двойки е пътешествие, за което и двамата партньори „стягат своите куфари“. Всеки от тях поема еднаква отговорност в процеса, за да се открият препятствията и това, което двамата могат да променят заедно, в името на общото си бъдеще и ефективното партньорство. А ключът от него не е в отсъствието на проблеми, а в начина, по който качествено преминаваме през тях – заедно и един с друг, а не един срещу друг.