При започването на нови отношения обикновено в партньора /независимо мъжа или жената/ се забелязват различни емоционални, характерови и поведенчески особености. На пръв поглед безобидни, зад тях могат да стоят сериозни склонности, водещи до бъдещи проблеми. За краткост избрах да ги нарека „червени флагове“. В случай, че разпознаем хора, които попадат в тях и са били част от живота ни в миналото, не е нужно да съжаляваме и да се самообвиняваме, тъй като грешните хора показват правилните уроци, макар често това да се осъществява през трудности, проблеми и болка. Ако пък към настоящия момент започваме нови отношения, бихме могли да се предпазим, като преценяваме спецификите на другия по-внимателно.

Разбира се, има и „зелени флагове“. Те показват зрялост, осъзнатост и обикновено са маркер за бъдеща надеждност.

Редно е да се спомене, че човек може да притежава и двата вида флагове, затова преценката се прави съобразно всеки отделен случай и последствията му върху живота ни.

Зелени флагове:

 • Чувствате се сигурни, чути и оценени
 • Партньорът изпълнява своите обещания
 • Има ясни и реалистични очаквания от вас и връзката
 • Когато не е съгласен с Вас, изразява позицията си по уважителен и зачитащ ви начин
 • Проявява желание за намирането на компромис
 • Работи върху собственото си развитие
 • Уважава вашите граници
 • Неговите думи, поведение и действия съвпадат
 • Умее да поема отговорност и да мисли за бъдещето
 • Демонстрира искрена загриженост, взаимност и отдаденост

Червени флагове:

 • Липса на откритост и искреност по отношение на ежедневието и начина на живот. Твърде голяма прикритост по отношение на себе си
 • Отказ за отреждане на място за другия в живота и липса на взаимност – „нямам време, имам много мои хобита и среда!“. Тук следва да се има предвид, че е нормално да имаме свои хобита и живот. Но има и нормално и здраво ниво на взаимно съвместяване, напасване, компромис и съзнателен избор да принадлежиш достатъчно и на другия, който е важна част от живота ти
 • Прекалено обожествяване и идеализиране, свирепо преследване, прилепване, обсебване
 • Очерняне на бившите и отказ за поемането на каквато и да била лична отговорност по отношение на минали връзки и отношения
 • Емоционален шантаж и стремеж към моделиране на другия единствено според собствените навици
 • Заучени и клиширани думи, поведения и стратегии, които показват изкуственост, неискреност и машиналност и най-вероятно се прилагат по отношение на всички партньори
 • Изключително бърза влюбчивост и хлътване, бурна и прекомерна емоционалност
 • Опити за изолиране от приятелския и социален кръг, освен ако същият не ни влияе наистина зле и няма обективни причини за това
 • Рязка смяна на настроенията, емоционална и характерова лабилност
 • Упражняване на пряк контрол върху всички наши дейности
 • Внезапно изчезване и преустановяване на комуникацията, последвано от повторно появяване
 • Вменяване на чувство на дълг и вина
 • Жертвена нагласа и склонност към обвинения
 • Изискване само Вие да се съобразявате с него, съчетано със силно нарушен баланс между даване и получаване, като например: „Аз съм това, в мен всичко е наред, ако нещо не ти отърва, знаеш пътя.“
 • Неоценяване
 • Изискване за безусловна обич, дори когато поведенията и действията не кореспондират с такава
 • Агресия и сломяваща, цялостно обезценяваща критика
 • Бягане от отговорност или „хронична обърканост“
 • Нарцисизъм
 • Повърхностност, мащабни, но необмислени планове, емоционално, безотговорно и моментно хвърляне към сериозни решения и действия и също толкова бързото отказване от тях
 • Зависимости

Стоящите зад всички червени флагове психични механизми, характерови вярвания, наличности и травми не са обект на настоящата статия, а се установяват индивидуално и по време на консултиране. Преценката за тяхното влияние върху нас, степента и размера му – също.

При високо ниво на осъзнатост, заявяване, интуитивност и самоувереност, разпознаваме сигналите. Тогава можем да видим, осъзнаем, променим и надградим много, което включва и ранното разпознаване на подобни сигнали. Защото колкото по-автентични и опознали себе си сме, толкова по-истински отношения ще създаваме.