При започването на нови отношения обикновено в партньора /независимо мъжа или жената/ се забелязват различни емоционални, характерови и поведенчески особености. На пръв поглед безобидни, зад тях могат да стоят сериозни склонности, водещи до бъдещи проблеми. За краткост избрах да ги нарека „червени флагове“. В случай, че разпознаем хора, които попадат в тях и са били част от живота ни в миналото, не е нужно да съжаляваме и да се самообвиняваме, тъй като грешните хора показват правилните уроци, макар често това да се осъществява през трудности, проблеми и болка. Ако пък към настоящия момент започваме нови отношения, бихме могли да се предпазим, като преценяваме спецификите на другия по-внимателно.

Разбира се, има и „зелени флагове“. Те показват зрялост, осъзнатост и обикновено са маркер за бъдеща надеждност.

Редно е да се спомене, че човек може да притежава и двата вида флагове, затова преценката се прави съобразно всеки отделен случай и последствията му върху живота ни.

Зелени флагове:

 • Чувствате се сигурни, чути и оценени
 • Партньорът изпълнява своите обещания
 • Има ясни и реалистични очаквания от вас и връзката
 • Когато не е съгласен с Вас, изразява позицията си по уважителен и зачитащ ви начин
 • Проявява желание за намирането на компромис
 • Работи върху собственото си развитие
 • Уважава вашите граници
 • Неговите думи, поведение и действия съвпадат
 • Умее да поема отговорност и да мисли за бъдещето
 • Демонстрира искрена загриженост, взаимност и отдаденост

Червени флагове:

 • Липса на откритост и искреност по отношение на ежедневието и начина на живот. Твърде голяма прикритост по отношение на себе си
 • Отказ за отреждане на място за другия в живота и липса на взаимност – „нямам време, имам много мои хобита и среда!“. Тук следва да се има предвид, че е нормално да имаме свои хобита и живот. Но има и нормално и здраво ниво на взаимно съвместяване, напасване, компромис и съзнателен избор да принадлежиш достатъчно и на другия, който е важна част от живота ти
 • Прекалено обожествяване и идеализиране, свирепо преследване, прилепване, обсебване
 • Очерняне на бившите и отказ за поемането на каквато и да била лична отговорност по отношение на минали връзки и отношения
 • Емоционален шантаж и стремеж към моделиране на другия единствено според собствените навици
 • Заучени и клиширани думи, поведения и стратегии, които показват изкуственост, неискреност и машиналност и н