На 20.06.2024г. /четвъртък/ ще изнеса открит урок и презентация на тема: „Зависимостите и зависимите поведения“ в Националната финансово-стопанска гимназия в гр. София. С учениците ще дискутираме важни въпроси, свързани с тази значима тема, особено актуална в една чувствителна юношеска възраст. Ще разискваме причините за възникването на зависимостите, техните признаци, превенцията и най-важното – подходите за справяне с тях. Представянето на теоретичната материя ще бъде придружено и от привеждането на подходящи практически примери от моята работа като психолог. Защото децата заслужават да бъдат информирани.