Прошката е един от най-необходимите и освобождаващи ни от фрустрация актове, които можем да осъществим – не толкова за другия, колкото предимно за нас. Когато в себе си таим гняв по отношение на нещо извършено или неизвършено спрямо личността ни, всяка от нашите мисли има влияние върху тялото и чувствата ни. Тялото ни може да реагира с физически симптоми, а психиката с мисли за отхвърляне, несправедливост, предателство и омраза.

Иронията във всичко това е, че винаги, когато изпитваме гняв към някой друг и не приемаме обстоятелствата, ние наказваме самите себе си, а не него. Връщаме се към случилото се и в представата си го преживяваме многократно, въпреки че то вече е преминало. Поради това, ако успеем да простим на другия и приключим с този епизод от живота ни емоционално, ще се освободим от тези демобилизиращи чувства.

Разлика между прошка и мазохистично примирение

Много хора си мислят, че са простили, докато същевременно „гълтат“ обидата, фрустрацията и гнева по пасивно-агресивен начин. Автоагресивно и мазохистично потъпкват себе си, мислейки, че са простили, докато всъщност просто са се примирили.

Заради размиването на тези две понятия, ще отбележа основните разлики между прощаване и примирение.

Да простиш не означава да намериш поведението на другия за приемливо, нито да го одобряваш, а да успееш да видиш мотивите му в проблемното взаимоотношение, да ги разбереш и да приемеш, че това е най – доброто, на което той е способен, и то е част от неговата същност. Това не означава да приемеш, да се съгласиш, да копираш, да харесаш или да одобриш. Прошката е премахване на оценката, изтриване на черно-белите категории „добър или лош“. Защото случилото се е такова, каквото е. Тогава постъпката на другия не оставя в нас натрупан гняв, неизразени чувства, неизказани думи, смачкано достойнство, болезнени компромиси, вина, самосъжаление.

Прощаването няма нищо общо със слабост. Напротив, то е израз на вътрешна сила. Вие прощавате преди всичко за самия себе си и запазвате емоционалното си равновесие.

Можеш да простиш истински, когато си се заявил. В противен случай в нас можем да открием преглътнат автоагресивно гняв. Когато този гняв бъде изявен по гра