На всеки от нас се налага да комуникира с различни хора, притежаващи отделни личностни и характерови особености. В зависимост от тях, в хода на комуникацията се случва да понасяме различни видове критика. В настоящата публикация ще направя разграничение между градивната и неградивната такава, ще посоча как да я разпознаваме и какво е необходимо, за да можем да й се противопоставим ефективно.

1. Коя критика е градивна?
Градивна е тази критика, която може да служи за нашето развитие и усъвършенстване и е обективна. Тя посочва определени дефицити, осъзнаването и промяната на които води до учене и растеж.

2. Коя критика е неградивна?
Тази, която е субективна, или дори да е обективна, цели да ни уязви, накърни, обиди, злепостави и накара да се чувстваме зле.

3. Какво цели неградивната критика?
Човекът, който отправя такъв вид критика и желае да ни уязви, обезцени и принизи, най-често иска да постигне своето утвърждаване по нездрав начин. Дълбоко в себе си това е един слаб човек, който не си вярва и е изградил мощни защитни щитове срещу своята уязвимост. Колкото и силни да изглеждат такъв тип хора, те всъщност имат много страхове, които целят да компенсират за наша сметка. Нещо повече – дори ги проектират върху нас, „виждайки“ ни чрез тях, като по този начин нямат достъп до нашата личност и индивидуалност, а само до проекцията им върху нас самите, която е плод на техни дълбоки характерови травми и субективни възприятия. В други случаи ние просто не покриваме техните нарцистични критерии, което автоматично означава, че сме лоши, негодни, некомпетентни и неспособни.

4. Субективният фактор
Понякога можем да направим субективно заключение, че човекът иска да ни уязви, докато той всъщност просто има по-груби обноски. Това не означава, че сме длъжни да търпим тези обноски или лошо отношение, а просто да преценим правилно ситуацията, за да построим стратегиите си за по-нататъшно действие. Тънкият момент тук е, че за да можем да установим обективната истина, е необходимо да не правим прибързани заключения, а да си дадем повече време, опознавайки по-голям брой ситуации и едва тогава да пристъпим към формиране на извод. На всеки се случва да има лош ден, както и да реагира неадекватно или афектно, преекспонирайки определена ситуация. Критерият е дали проявява критичност към постъпката си, колко често си позволява подобен тип поведение и каква е цялостната динамиката на нашите взаимоотношения. Неградивната критика може да бъде разпозната също и по това дали е изразена злонамерено, съдържа ли обидни квалификации, иронизиране, сарказъм и подценяване, достатъчно обоснована ли е, съдържа ли и добронамерени оценки, съвети и