Напоследък все по-често ставаме свидетели на случки, свързани с проява на агресия по пътищата. Повечето от нас са изпитвали чувството на вдигащия се за секунди адреналин, съчетано с почти пълната загуба на способност за адекватна и разумна преценка на обстоятелствата в случаите, в които някой ни засича или грубо нарушава определено наше право. Разбира се, 5 минути след това може и да съжаляваме, но на момента сме способни на разрушителни действия. В подобни ситуации повечето хора са изправени пред психологически конфликт. Най-често той варира между две основни полярности – неглижиране на отсрещния или влизане в открит конфликт.
Обикновено аргументите, които се привеждат в полза на първия вариант с неглижирането, са че е по-добре да замълчим и да „преглътнем егото си“ пред алтернативата да влезем в конфликт, с всички възможни последствия от това. Но тогава често се питаме можем ли все ние да сме тези, които преглъщат егото и си казват „от мен да мине“? Това не винаги има здравословни последствия както във физически, така и в психологически план.
При втория вариант, свързан с откритата конфронтация, повечето хора решават, че така ще накажат другия, ще си го изкарат на него, ще му прехвърлят гнева си и ще постигнат вид справедливост.

Къде е проблемът?

Често подобно „преглъщане“ на конфликта води до психологическо „задавяне“.
Това е така, тъй като тук не става въпрос за здраво смирение, промяна във възприятието на ситуацията или съзнателен избор, а за своеобразно мазохистично потисничество, при което ние потъпкваме афекта и фрустрацията си някъде дълбоко в себе си. Също така можем да си мислим, че ако си мълчим, другият ще реши, че постъпките му винаги ще остават безнаказани и ще продължава да проявява подобно поведение с още по-голяма увереност.
При втория вариант с откритата конфронтация, освен разрушителните последствия, често ние не можем да постигнем никакъв резултат. Няма как да променим ситуацията, да „превъзпитаме“ другия или да го накараме да приеме нашата гледна точка или да съжалява.

Как да намерим баланса?

В хода на психологическото консултиране, посредством прилагането на конретни методи и техники, се учим как да заявяваме и отстояваме себе си по здрав начин, без това да е за наша сметка или с цената на нашата сигурност.